4 Nd 348/2001Usnesení NS ze dne 08.01.2002

4 Nd 348/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci řízení o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru žalobce O. – k., výrobní družstvo Č. T., se sídlem Č. T., zastoupenému JUDr. K. K., advokátem, proti žalovanému Ing. D. D., zastoupenému JUDr. J. M., advokátem, vedené u Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou pod sp. zn. 10 C 171/2001, o návrhu na přikázání věci z důvodů vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. takto:

Věc se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Pardubicích.

Vzhledem k tomu, že bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval, neobsahuje toto usnesení odůvodnění (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. ledna 2002

Předseda senátu

JUDr. František Hrabec