33 Odo 769/2002Usnesení NS ze dne 14.11.2002

33 Odo 769/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce M. B., zastoupeného, advokátem, proti žalovanému V. K., zastoupenému , advokátem, o zaplacení 585 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 16 C 27/99, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. května 2002 č. j. 19 Co 120/2002 - 175, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Protože dovolání směřující proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. května 2002 č. j. 19 Co 120/2002 - 175, jímž byl potvrzen v pořadí první rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 4. prosince 2001 č. j. 16 C 27/99-156, nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), není třeba rozhodnutí o odmítnutí dovolání odůvodňovat (viz § 243c odst. 2 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za situace, kdy neúspěšný žalobce nemá právo na náhradu těchto nákladů a žalovanému v souvislosti s tímto řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. listopadu 2002

JUDr. Kateřina Hornochová, v.r.

předsedkyně senátu