33 Odo 713/2002Usnesení NS ze dne 29.10.2002

33 Odo 713/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudkyň JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce Č. Š., zastoupeného, advokátem, proti žalované P.-E., spol. s r.o., zastoupené, advokátem, o bezplatnou opravu vady díla, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 7 C 835/99, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 27. března 2002 č. j. 26 Co 401/2001-75, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Protože dovolání směřující proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 27. března 2002 č. j. 26 Co 401/2001-75, kterým byl potvrzen v pořadí první rozsudek Okresního soudu v Mělníku ze dne 27. června 2001 č. j. 7 C 835/99-43, nebylo dovolacím soudem shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), není třeba rozhodnutí o odmítnutí dovolání odůvodňovat (srov. § 243c odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř., když žalovaná nebyla v dovolacím řízení úspěšná a žalobci žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. října 2002

JUDr. Zdeněk Des, v.r .

předseda senátu