33 Odo 684/2002Usnesení NS ze dne 29.11.2002

33 Odo 684/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Zdeňka Dese ve věci žalobce J. H., zastoupeného, advokátem, proti žalované E. H., zastoupené, advokátkou, , o zaplacení 240 647 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 15 C 292/2001, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. května 2002, č. j. 19 Co 89/2002-53, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Protože dovolání směřující proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15 . května 2002, č. j. 19 Co 89/2002-53, jímž byl potvrzen v pořadí prvý rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 16. 11. 2001, č. j. 15 C 292/2001-28, nebylo dovolacím soudem shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), není třeba rozhodnutí o odmítnutí dovolání odůvodňovat (srov. § 243c odst. 2 o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 432b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o.s.ř., když žalobce nebyl v dovolacím řízení úspěšný a žalované náklady v souvislosti s dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. listopadu 2002

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v.r.

předsedkyně senátu