33 Cdo 4199/2019Usnesení NS ze dne 30.01.2020

33 Cdo 4199/2019-118

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobce B. V., bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, Praha 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení 60 720 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 15 C 148/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 3. 2019, č. j. 39 Co 73/2019-59, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 3. 2019, č. j. 39 Co 73/2019-59, kterým bylo potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 23. 1. 2019, č. j. 15 C 148/2016-50, jímž byly zamítnuty žádosti žalobce ze dne 20. 1. 2019 o přiznání osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení a o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení, podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl, neboť není přípustné. Směřuje totiž proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního poplatku [§ 238 odst. 1 písm. i) o. s. ř. ve znění účinném od 30. 9. 2017] a proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o žádosti účastníka o ustanovení zástupce [§ 238 odst. 1 písm. j) o. s. ř. ve znění účinném od 30. 9. 2017].

K absenci výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 7. 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 1. 2020

JUDr. Václav Duda

předseda senátu