33 Cdo 1026/2018Usnesení NS ze dne 28.03.2018

33 Cdo 1026/2018-322

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Ivanou Zlatohlávkovou ve věci žalobkyně Z. S., zastoupené Mgr. Tomášem Chalupou, advokátem, se sídlem v Praze 2, Tyršova 1832/7, proti žalované AP REALITY s.r.o., se sídlem v Ořechu, Luční 244, identifikační číslo osoby 26779421, zastoupené Mgr. Michalem Kojanem, advokátem, se sídlem v Praze 3, Kolínská 1686/13, o zaplacení 121.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Prahu - západ pod sp. zn. 13 C 83/2017, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. 7. 2017, č. j. 26 Co 283/2017-48, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Žalobkyně se po žalované domáhá zaplacení 121.000 Kč s příslušenstvím z titulu vrácení rezervačního poplatku.

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 31. 7. 2017, č. j. 26 Co 283/2017-48, potvrdil usnesení ze dne 26. 4. 2017, č. j. 13 C 83/2017-38, jímž Okresní soud Praha - západ zamítl námitku nedostatku pravomoci soudu vznesenou žalovanou.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, které podáním došlým soudu dne 5. 1. 2018 vzala zpět.

Nejvyšší soud po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 29. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.).

Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím se řízení ve věci nekončí, bude i o náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodnuto v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě odvolacího soudu.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 28. března 2018

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu