32 Odo 110/2003Usnesení NS ze dne 04.03.2003

NEJVYŠŚÍ SOUD

ČESKÁ REPUBLIKA

32 Odo 110/2003-78

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Petra Hampla a JUDr. Františka Faldyny, CSc. v právní věci žalobkyně Č., a.s. pro n. d. a m. z., proti žalované P. P., s.r.o., zastoupené JUDr. P. P., advokátem, o zaplacení 274.740,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 35 Cm 495/98, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 11. září 2002, č.j. 12 Cmo 178/2002-54, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 243c odst. 2 ve spojení s ustanovením § 237 odst. 1 písmeno c) občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. ledna 2001, neobsahuje toto usnesení ve věci samé odůvodnění.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 4. března 2003

JUDr. Miroslav Gallus, v.r.

předseda senátu