32 Nd 495/2019Usnesení NS ze dne 22.01.2020

32 Nd 495/2019-43

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Hany Gajdziokové v dodatečném řízení o pozůstalosti po E. P., narozené XY, naposledy bytem v XY, zemřelé 4. 11. 2016, vedeném u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 20 D 983/2016, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu, takto:

Věc vedená u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 20 D 983/2016 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ostravě.

Odůvodnění:

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo, jak vyplývá z obsahu spisu, neodporoval (srov. § 1 odst. 3 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, § 169 odst. 2 občanského soudního řádu).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. 1. 2020

JUDr. Miroslav Gallus

předseda senátu