30 Nd 365/2007Usnesení NS ze dne 05.03.2008

30 Nd 365/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobce J., s. d., proti žalované České republice – Ú. p. z. s. v. v. m., o zaplacení 23.949,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 17 C 133/2007, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 17 C 133/2007

se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Znojmě.

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. března 2008

JUDr. Karel Podolka, v.r.

předseda senátu