30 Nd 22/2004Usnesení NS ze dne 10.02.2004

30 Nd 22/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci dědictví po J. M., za účasti S. M., vedené

u Okresního soudu v Opavě pod sp.zn. 20 D 2109/2003, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 20 D 2109/2003,

se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Táboře.

Odůvodnění:

Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. února 2004

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu