30 Cdo 3444/2012Usnesení NS ze dne 26.11.2014

30 Cdo 3444/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v exekuční věci oprávněné ABF, a. s., se sídlem v Praze 9, Mimoňská 645, identifikační číslo osoby 63080575, proti povinným 1) PVA servis s.r.o. v likvidaci, a 2) Terinvest, spol. s r.o., se sídlem v Praze, Bruselská 266/14, identifikační číslo osoby 48115592, o předběžné opatření, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 74EXE 6373/2010, o dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze z 29. května 2012, č. j. 12Co 56/2012-143, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti shora označenému usnesení krajského soudu podala oprávněná dovolání, které pak podáním z 20. listopadu 2014 vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle 243c odst. 3 občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. ledna 2014 zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, povinnému však prokazatelné náklady tohoto řízení (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243c odst. 3 věty první o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů tohoto řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. listopadu 2014

JUDr. Vladimír Mikušek

předseda senátu