30 Cdo 3099/2019Usnesení NS ze dne 14.07.2020

30 Cdo 3099/2019-175

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem v právní věci žalobkyně N. T. P., narozené XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení 500 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 42 C 67/2019, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. 7. 2019, č. j. 12 Co 193/2019-124, takto:

Řízení o dovolání žalobkyně se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolací soud řízení o dovolání žalobkyně zastavil podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, neboť dovolatelka nezaplatila soudní poplatek z dovolání.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. 7. 2020

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu