30 Cdo 2452/2002Usnesení NS ze dne 03.02.2003

30 Cdo 2452/2002

USNESENÍ

Tato věc shora uvedené spisové značky se podle § 129 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb. postupuje Nejvyššímu správnímu soudu v Brně k dokončení řízení podle ustanovení části třetí hlavy třetí dílu prvního označeného zákona.

V Brně dne 3. února 2003

JUDr. Karel Podolka, v. r.

předseda senátu