3 Nd 241/2001Usnesení NS ze dne 13.09.2001

3 Nd 241/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený (§ 12 odst. 3 o. s. ř.) rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Eduarda Teschlera a soudců JUDr. Františka Hrabce a Mgr. Josefa Hendrycha ve věci řízení o opravném prostředku podaném žalobcem J. M., proti rozhodnutí žalovaného : České správy sociálního zabezpečení, Praha 5, Křížová 25, dosud vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 43 Ca 96/2001, o návrhu tohoto soudu na přikázání věci z důvodu vhodnosti (§ 12 odst. 2 o. s. ř.) Krajskému soudu v Hradci Králové, takto:

Věc se přikazuje Krajskému soudu v Hradci Králové.

Vzhledem k tomu, že bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval, neobsahuje toto usnesení odůvodnění (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. září 2001

Předseda senátu

JUDr. Eduard Teschler