29 Odo 772/2003Usnesení NS ze dne 23.03.2004

29 Odo 772/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobce K. M., zastoupeného, advokátkou, proti žalované o. S., zastoupené, advokátem, o zaplacení 414.039,90 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 6 C 237/96, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. dubna 2003, čj. 20 Co 179/2003-128, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Protože přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) je založena jen pro řešení právních otázek, může dovolatel uplatňovat jako dovolací důvod pouze nesprávné právní posouzení věci.

Žalobce sice v dovolání uplatňuje jeho přípustnost podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., z odůvodnění dovolání však vyplývá, že napadá pouze skutková zjištění soudů obou stupňů. Proto dovolací soud dovolání odmítl jako nepřípustné podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť žalobce, který z procesního hlediska zavinil, že dovolání bylo odmítnuto, nemá na náhradu těchto nákladů právo a žalované v souvislosti s tímto řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 23. března 2004

JUDr. Ivana Štenglová, v.r.

předsedkyně senátu