29 Odo 545/2003Usnesení NS ze dne 02.12.2003

29 Odo 545/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Zdeňka Krčmáře v právní věci žalobce MUDr. J. V., zastoupeného, advokátem, proti žalované I. f. N., a.s., zastoupené, advokátem, o určení neplatnosti přeměny žalované na otevřený podílový fond, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 14 Cm 454/99, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 28. ledna 2003, č.j. 14 Cmo 343/2002-74, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Se zřetelem k závěrům vysloveným v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. ledna 2003, sp. zn. 29 Odo 450/2002, z nějž plyne, že dovoláním napadené rozhodnutí nemá po právní stránce zásadní význam, neobsahuje toto usnesení podle ustanovení § 243c odst. 2 ve spojení s ustanovením § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. ledna 2001 odůvodnění.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 2. prosince 2003

JUDr. Ivana Štenglová, v.r.

předsedkyně senátu