29 Odo 249/2004Usnesení NS ze dne 29.09.2004

29 Odo 249/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Františka Faldyny, CSc. v právní věci žalobkyně Č. k. a., proti žalovanému B. B., zastoupenému, advokátem, o zaplacení 24,156.962,80 Kč s příslušenstvím ze směnky, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 Cm 93/2001, o dovolání žalovaného proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 8. září 2003, čj. 4 Cmo 104/2002-108, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalovaný podal dovolání proti v záhlaví uvedenému rozsudku Vrchního soudu v Olomouci, které posléze podáním ze dne 13.7.2004, doručeným soudu prvního stupně dne 15.7.2004, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení zastavil podle § 243b odst. 5, věty druhé, občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5, 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., neboť žalovaný, který z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, nemá na náhradu těchto nákladů právo a žalobkyni v souvislosti s dovolacím řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně 29. září 2004

JUDr. Ivana Štenglová, v.r.

předsedkyně senátu