29 NSCR 5/2016Usnesení NS ze dne 20.01.2016

KSLB 87 INS XY

29 NSČR 5/2016-A-20

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v insolvenční věci dlužnice E. Z., narozené XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci pod sp. zn. KSLB 87 INS XY, o insolvenčním návrhu dlužnice, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. července 2015, č. j. KSLB 87 INS XY, 2 VSPH XY, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Praze k odvolání dlužnice potvrdil usnesení ze dne 10. března 2015, č. j. KSLB 87 INS XY, jímž Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci (dále jen „insolvenční soud“) odmítl insolvenční návrh dlužnice.

Proti usnesení odvolacího soudu podala dlužnice dovolání.

Jelikož při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu – dále jen „o. s. ř.“), insolvenční soud ji usnesením ze dne 7. září 2015, č. j. KSLB 87 INS XY, doručeným dovolatelce zvlášť (způsobem upraveným v ustanovení § 50 odst. 1 o. s. ř.) dne 11. září 2015 (srov. doručenku u č. l. A-13), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila do 15 dnů od doručení tohoto usnesení.

Dovolatelka na výzvu insolvenčního soudu reagovala podáním žádosti o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení (č. l. A-14). Insolvenční soud usnesením ze dne 18. listopadu 2015, č. j. KSLB 87 INS XY, doručeným dovolatelce zvlášť dne 2. prosince 2015 (srov. doručenku u č. l. A-17), dovolatelce osvobození od soudních poplatků nepřiznal a její žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů zamítl.

Protože dovolatelka nedostatek povinného zastoupení (přes poučení o následcích nečinnosti) neodstranila, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. ledna 2016

JUDr. Jiří Zavázal

předseda senátu