29 Nd 160/2019Usnesení NS ze dne 04.06.2019

29 Nd 160/2019-70

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Milana Poláška v právní věci žalobce D. K., narozeného XY, podnikatele se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, zastoupeného JUDr. Vojtěchem Mihalíkem, advokátem, se sídlem v Mikulově, Brněnská 154/32, PSČ 690 01, proti žalované SLAVONA, s. r. o., se sídlem ve Slavonicích, Stálkovská 258, PSČ 378 81, identifikační číslo osoby 26 14 07 72, zastoupené Mgr. Karlem Borkovcem, advokátem, se sídlem v Brně, Masarykova 427/31, PSČ 602 00, o zaplacení částky 88.184,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 18 C 221/2018, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 18 C 221/2018 se přikazuje podle § 12 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Břeclavi.

Odůvodnění:

Poučení: V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o. s. ř. neobsahuje usnesení odůvodnění, neboť se zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. 6. 2019

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu