29 Cdo 2462/2011Usnesení NS ze dne 18.08.2011

29 Cdo 2462/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Jiřího Zavázala a JUDr. Petra Šuka v právní věci žalobce J. D., zastoupeného Mgr. Janem Knoblochem, advokátem, se sídlem v Plzni, Boettingerova 26, PSČ 301 00, proti žalované CIA holding, a. s., se sídlem v Plzni, Mandlova 475/2, PSČ 301 00, identifikační číslo osoby 63 50 40 14, zastoupené Mgr. Alenou Chaloupkovou, advokátkou, se sídlem v Plzni, K Merfánům 47, PSČ 318 00, o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 47 Cm 113/2005, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 9. prosince 2009, č. j. 5 Cmo 354/2009-221, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému rozsudku Vrchního soudu v Praze podal žalobce dovolání, které posléze, podáním ze dne 16. prosince 2010, vzal v celém rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., neboť dovolatel (zpětvzetím dovolání) procesně zavinil, že řízení muselo být zastaveno, žalované však žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 18. srpna 2011

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu