28 Nd 197/2005Usnesení NS ze dne 20.10.2005

28 Nd 197/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., ve věci projednání dědictví po F. J., vedené u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pod sp. zn. 35 D 256/2005, o návrhu na delegaci z důvodů vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pod sp. zn. 35 D 256/2005 přikazuje se z důvodů vhodnosti k dalšímu projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Hodoníně.

Podle ustanovení § 169 odst. 2 o.s.ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. října 2005

JUDr. Josef Rakovský,v. r.

předseda senátu