28 Nd 172/2002Usnesení NS ze dne 23.07.2002

28 Nd 172/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Milana Pokorného, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., o návrhu na přikázání právní věci k projednání u jiného než soudu příslušného, podané v právní věci žalobkyně I. K., zastoupené advokátem, proti žalovanému J. A., o náhradu škody, takto:

Právní věc, vedená u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 7 C 115/2002 se nepřikazuje k projednání jinému soudu, a to ani Okresnímu soudu v Pardubicích, ani Obvodnímu soudu pro Prahu 1.

Odůvodnění:

K přikázání ve výroku uvedené právní věci k projednání jinému než příslušnému soudu z důvodu vhodnosti (ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 občanského soudního řádu) nebyly shledány důvody vhodnosti, a to ani vzhledem k povaze projednávané věci, způsobu a doby projednání věci, ani z hlediska osobních a sociálních poměrů účastníků řízení.

Proti tomuto usnesení nění přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 23. července 2002

JUDr. Milan Pokorný, CSc.

předseda senátu