28 Cdo 4847/2008Usnesení NS ze dne 15.04.2009

28 Cdo 4847/2008

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci žalobců a) S. H., b) R. V., c) E. H., žalobci a) a c) zastoupeni JUDr. Elenou Hornovou, advokátkou v Praze 1, Vodičkova 27, proti žalovanému České republice – Ministerstvu financí, se sídlem v Praze 1, Letenská 15, o finanční náhradu podle zákona č. 87/1991 Sb., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 12 C 168/2003, o dovolání žalobců a) a c) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 4. 2008, č.j. 19 Co 208/2007-80, takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. 4. 2008, č.j. 19 Co 208/2007-80, jakož i rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 25. 7. 2006, č.j. 12 C 168/2003-44, se zrušují a věc se vrací Obvodnímu soudu pro Prahu 1 k dalšímu řízení, a to ve vztahu mezi žalobci a), c) a žalovaným. Tímto se doplňuje výrok rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 25.2.2009, č.j. 28 Cdo 4847/2008-97.

Odůvodnění:

Ve výroku rozsudku Nejvyššího soudu, jak je citován i ve výroku nynějšího opravného usnesení, nebylo zohledněno, že se v řízení před vyššími instancemi včetně dovolací jednalo již jen o nárocích žalobců a) a c), kteří napadali rozsudek soudu prvního stupně opravnými prostředky. Jen tito žalobci mohou dále uplatňovat svůj nárok po zrušení rozsudků obou nižších instancí Nejvyšším soudem.

Poněvadž toto vymezení nebylo součástí výroku rozsudku odvolacího soudu ze dne 25.2.2009, vydává Nejvyšší soud opravné usnesení, kterým výrok svého rozsudku náležitým způsobem doplňuje (§ 164 o.s.ř.). Veškeré věcné i procesní důvody, jež vedly k vydání již citovaného rozsudku Nejvyššího soudu, tedy nemohou být účinné vůči žalobci b) R. V.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 15. dubna 2009

JUDr. Ludvík David, CSc., v. r.

předseda senátu