26 Nd 32/2005Usnesení NS ze dne 24.02.2005

26 Nd 32/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Marie Vokřinkové a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci dědictví po M. N., za účasti 1) A. L., 2) K. S., 3) V. N., 4) M. N., 5) Z. N., vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 99 D 3192/2004, o návrhu na přikázání věci z důvodů vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 99 D 3192/2004 se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Rychnově nad Kněžnou.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o.s.ř neobsahuje usnesení odůvodnění.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. února 2005

JUDr. Miroslav Ferák, v. r.

předseda senátu