26 Cdo 3334/2015Usnesení NS ze dne 11.08.2015

26 Cdo 3334/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného Ing. Z. M., zastoupeného Mgr. Hanou Kuchyňkovou Palizovou, advokátkou se sídlem v Hradci Králové, Československé armády č. 383/5, proti povinným 1) D. G., a 2) I. G., pro 335 016 Kč s příslušenstvím a smluvní pokutu, vedené u Okresního soudu v Kroměříží pod sp. zn. 10 EXE 1317/2011, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně ze dne 16. července 2014, č. j. 58 Co 81/2014-90, takto:

Řízení o dovolání povinných se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně ze dne 16. července 2014, č. j. 58 Co 81/2014-90, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelé i přes výzvu Okresního soudu v Kroměříži ze dne 11. června 2015 nesplnili podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. srpna 2015

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu