26 Cdo 3044/2015Usnesení NS ze dne 17.09.2015

26 Cdo 3044/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněného Mgr. D. K., proti povinnému B. V., pro 2 856 Kč, vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. 82 EXE 245/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 9. 7. 2014, č. j. 27 Co 265/2014-232, ve znění usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 12. 6. 2015, č. j. 27 Co 265/2014-313, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 25. 9. 2013, č. j. 82 EXE 245/2011-151, kterým Okresní soud v Kutné Hoře zamítl návrh na odklad provedení exekuce, nařízené usnesením Okresního soudu v Kutné Hoře ze dne 25. 2. 2011, č. j. 82 EXE 245/2011-17.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto ve věci odkladu exekuce (§ 238 odst. 1 písm. e/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy v souladu s § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání odmítl, aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. září 2015

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu