26 Cdo 3022/2015Usnesení NS ze dne 04.08.2015

26 Cdo 3022/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné D. H., V. M., zastoupené Mgr. Alešem Krochmalným, advokátem se sídlem v Brně, Těsnohlídkova č. 943/9, proti povinnému P. D., V. M., zastoupenému Mgr. Petrem Šírem, advokátem se sídlem v Kadově č. 49, za účasti manželky povinného L. D., B., pro 2 763 542,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 16 EXE 1004/2013, o dovolání manželky povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně – pobočky v Jihlavě ze dne 6. června 2014, č. j. 54 Co 190/2014-95, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání manželky povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě ze dne 6. června 2014, č. j. 54 Co 190/2014-95, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. srpna 2015

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu