26 Cdo 2335/2015Usnesení NS ze dne 25.11.2015

26 Cdo 2335/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., v exekuční věci oprávněného Mysliveckého sdružení Lidmaň, se sídlem v Lidmani – Bohutíně 7, identifikační číslo osoby 71153608, proti povinné V. S., P., pro 72 380 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pelhřimově pod sp. zn. 5 Exe 1552/2013, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 28. dubna 2014, č. j. 15 Co 183/2014-65, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud zastavil řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 28. 4. 2014, č. j. 15 Co 183/2014-65, podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále „o. s. ř.“, neboť dovolatelka, ač vyzvána a řádně poučena o procesních důsledcích (usnesením Okresního soudu v Pelhřimově ze dne 21. 1. 2015, č. j. 5 Exe 1552/2013-248, které jí bylo doručeno dne 2. 2. 2015), neodstranila ve stanovené lhůtě nedostatek podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodováno ve zvláštním režimu (s odkazem na § 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. listopadu 2015

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu