26 Cdo 2071/2015Usnesení NS ze dne 27.05.2015

26 Cdo 2071/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné IMMOGARD s.r.o., se sídlem v Libavském Údolí 44, IČO 25221141, zastoupené JUDr. Erikou Justovou, advokátkou se sídle v Sokolově, Jiráskova 977, proti povinné LIBATEX s.r.o., se sídlem v Libavském Údolí 44, IČO 45349860, pro 56.808.171,74 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 17 Nc 7006/2007, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 9. dubna 2014, č. j. 15 Co 11/2008-232, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 9. 4. 2014, č. j. 15 Co 11/2008-232, jímž bylo ve fázi nařízení exekuce změněno usnesení Okresního soudu v Sokolově ze dne 16. 8. 2014, č. j. 17 Nc 7006/2007-41, uplatnila povinná společnost dovolání, které vzala podáním ze dne 14. 4. 2015 zcela zpět. K této dispozici dovolatelky Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.) zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. května 2015

JUDr. Jitka Dýšková

předsedkyně senátu