26 Cdo 2062/2002Rozsudek NS ze dne 15.05.2003

26 Cdo 2062/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Blanky Moudré ve věci žalobkyně městské části P., zastoupené advokátkou, proti žalované D. L., zastoupené advokátem, o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 23 C 488/98, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. února 2002, č. j. 39 Co 430/2001-101, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Usnesení, jímž bylo odmítnuto dovolání, které nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., nemusí být odůvodněno (§ 243c odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. května 2003

Doc.JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.

předsedkyně senátu