26 Cdo 1885/2002Usnesení NS ze dne 09.10.2002

26 Cdo 1885/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Müllerové a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. v právní věci žalobců A/ L. H., a B/ U. P. I., s. r. o., zastoupených advokátem, proti žalovanému J. J., zastoupenému advokátkou, o uložení povinnosti strpět stavební úpravy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 11 C 42/2001, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. března 2002, č.j. 13 Co 113/2002 – 36, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Usnesení, jímž bylo odmítnuto dovolání, protože nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. ve znění účinném od 1. ledna 2001 (dále jen „o. s. ř.“), nemusí být odůvodněno (§ 243c odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. října 2002

JUDr. Hana Müllerová, v.r.

předsedkyně senátu