26 Cdo 1884/2015Usnesení NS ze dne 08.12.2015

26 Cdo 1884/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněného J. R., zastoupeného JUDr. Milanem Kolářem, advokátem se sídlem ve Slaném, Rabasova 1396/12, proti povinnému Mgr. R. F., MBA, pro 61 737 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 148 EXE 1860/2014, o dovolání oprávněného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. srpna 2014, č. j. 21 Co 391/2014-18, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky ve shora uvedené exekuční věci dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále „o. s. ř.“, zastavil, vzal-li oprávněný své dovolání ze dne 20. 10. 2014 proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 8. 2014, č. j. 21 Co 391/2014-18, podáním ze dne 9. 4. 2015 zcela zpět.

Rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (viz § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. prosince 2015

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu