26 Cdo 1823/2015Usnesení NS ze dne 21.05.2015

26 Cdo 1823/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph. D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 4, Tomíčkova 2144/1, identifikační číslo osoby 64949681, zastoupené JUDr. Jiřím Vlasákem, advokátem se sídlem v Praze 7, Jankovcova 1518/2, proti povinnému Ing. R. M., R., za účasti manželky povinného N. M., bytem jako povinný, pro 3 603,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 26 EXE 2449/2012, o dovolání povinného a jeho manželky proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 22. 10. 2014, č. j. 20 Co 399/2014-156, takto:

Dovolání se odmítají.

Odůvodnění:

Krajský soud v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 6. 6. 2014, č. j. 26 EXE 2449/2012-119, kterým okresní soud zamítl návrh povinného a jeho manželky ze dne 13. 1. 2014, aby exekuce nařízená usnesením Okresního soudu v Rakovníku ze dne 15. 10. 2012, č. j. 26 EXE 2449/2012-20, byla částečně zastavena co do zřízení exekutorského zástavního práva a prodejem nemovitosti blíže označenými exekučními příkazy soudního exekutora JUDr. Miloslava Zwiefelhofera, Exekutorský úřad Praha 3.

Povinný s manželkou napadli usnesení odvolacího soudu dovoláním.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a dále část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále též jen „o. s. ř.“.

Dovolání není přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání, aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatelů v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.), odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. května 2015

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu