25 Cdo 5129/2015Usnesení NS ze dne 29.09.2016

25 Cdo 5129/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Waltrem v právní věci žalobců a) L. K. a b) Z. K., zastoupených JUDr. Miroslavem Pinkasem, advokátem se sídlem Jablonec nad Nisou, 28. října 1660/14, proti žalovanému Mgr. J. J., o zaplacení 380.000 Kč, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 32 C 8/2012, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 14. 10. 2014, č. j. 36 Co 176/2014-115, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu č.j. 25 Cdo 3942/2015-130 chybně označené datem 26. 4. 2015 se opravuje tak, že datum vydání správně zní: „26. 4. 2016“.

Odůvodnění:

Ve shora uvedeném usnesení Nejvyššího soudu došlo ke zřejmé chybě, když jako datum vydání bylo uvedeno 26. 4. 2015, ač bylo ve skutečnosti vydáno dne 26. 4. 2016. Tuto chybu proto předseda senátu Nejvyššího soudu tímto usnesením opravil podle § 164 a § 243c o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 9. 2016

JUDr. Robert Waltr

předseda senátu