25 Cdo 5013/2007Usnesení NS ze dne 26.02.2008

25 Cdo 5013/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce M. B., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1/ „Č. p.“, a 2/ „P.“, o 800.000.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 10 C 238/2006, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. prosince 2006, č. j. 59 Co 445/2006-28, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud ve Zlíně usnesením ze dne 20. 10. 2006, č. j. 10 C 238/2006-20, řízení zastavil pro neodstranitelný nedostatek podmínky řízení spočívající v nedostatku způsobilosti k právním úkonům žalobce (§ 104 odst. 1, věty první, o. s. ř.) a rozhodl o nákladech řízení.

K odvolání žalobce Krajský soud v Brně usnesením ze dne 21. 12. 2006, č. j. 59 Co 445/2006-28, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení podal žalobce dne 1. 2. 2007 dovolání, které prostřednictvím svého právního zástupce (jenž mu byl ustanoven usnesením Okresního soudu ve Zlíně dne 5. 9. 2007, č. j. 10 C 238/2006-51) vzal dne 13. 11. 2007 zpět s návrhem, aby dovolací soud řízení zastavil.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatele Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů řízení před dovolacím soudem bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. l a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. února 2008

JUDr. Marta Škárová, v. r.

předsedkyně senátu