25 Cdo 3273/2014Usnesení NS ze dne 27.11.2015

25 Cdo 3273/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Martou Škárovou v právní věci žalobce V. Š., zastoupeného JUDr. Zdeňkem Koschinem, advokátem se sídlem v Praze 5, Štefánikova 75/48, proti žalovaným 1) J. W., zastoupené Mgr. Evou Durdilovou, advokátkou se sídlem v Praze 3, Slezská 2232/144, 2) A. J., 3) M. K., zastoupené JUDr. Jindřichem Pelouchem, advokátem se sídlem v Berouně, Seydlovo nám. 30/6, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 9 C 16/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. března 2014, č. j. 25 Co 36/2014-190, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. září 2015, č. j. 25 Cdo 3273/2014-255, se v záhlaví opravuje jméno zástupce třetí žalované tak, že namísto „JUDr. Jiřím Pelouchem“ správně zní: „JUDr. Jindřichem Pelouchem“.

Odůvodnění:

Ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 9 C 16/2012 rozhodl Nejvyšší soud dne 23. září 2015 usnesením č. j. 25 Cdo 3273/2014-255. V záhlaví tohoto usnesení bylo nesprávně uvedeno jméno zástupce žalované 3), které správně zní: JUDr. Jindřich Pelouch. Proto byla tímto opravným usnesením podle § 164 o. s. ř. provedena oprava zřejmé nesprávnosti (§ 243b o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. listopadu 2015

JUDr. Marta Škárová

předsedkyně senátu