25 Cdo 2851/2004Usnesení NS ze dne 25.01.2005

25 Cdo 2851/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Ing. Jana Huška a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce nezpůs. M. V., zastoupeného opatrovníkem Obcí Č., proti žalovanému J. B., o uložení povinnosti umístit poštovní schránku, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 7 C 475/2000, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. února 2003, č. j. 9 Co 660/2002-38, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 3. 9. 2002, č. j. 7 C 475/2000-17, odmítl podání žalobce doručené soudu dne 8. 6. 2000 a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobce Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 21. 2. 2003, č. j. 9 Co 660/2002-38, usnesení okresního soudu potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení podal žalobce dne 29. 9. 2003 dovolání, které prostřednictvím svého opatrovníka vzal dne 25. 11. 2004 výslovně v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., neboť žalobce sice zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, avšak žalovanému v tomto řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. ledna 2005

JUDr. Marta Škárová,v.r.

předsedkyně senátu