25 Cdo 2835/2006Usnesení NS ze dne 23.11.2006

25 Cdo 2835/2006

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Jaroslava Bureše v právní věci žalobkyně H. M., zastoupené advokátkou, proti žalovanému M. Ch., o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 17 C 66/2006, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 22. června 2006, č. j. 12 Co 502/2006-28, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci usnesením ze dne 22. 6. 2006, č. j. 12 Co 502/2006-28, potvrdil usnesení ze dne 5. 4. 2006, č. j. 17 C 66/2006-13, jímž Okresní soud v Šumperku odmítl žalobu pro neodstranění vad podání (§ 43 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně dovolání, které dne 3. 10. 2006 vzala zpět s návrhem, aby dovolací soud řízení zastavil.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatelky Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř., neboť žalobkyně sice zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, avšak žalovanému v tomto řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. listopadu 2006

JUDr. Petr Vojtek, v. r.

předseda senátu