24 Nd 395/2020Usnesení NS ze dne 30.09.2020

24 Nd 395/2020-

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy, MBA, a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a JUDr. Mgr. Marka Del Favera, Ph.D., v právní věci žalobce M. P., narozeného dne XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Adamem Batunou, advokátem se sídlem v Praze 1, Václavské nám. 1, proti žalovanému V. K., narozenému dne XY, bytem XY, zastoupenému Mgr. Danielem Milićem, advokátem se sídlem v Havlíčkově Brodě, Horní 10, o určení platnosti kupní smlouvy a o vzájemné žalobě na zrušení kupní smlouvy, vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 8 C 24/2018, o návrhu žalobce na odklad právní moci rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. května 2020, č. j. 25 Co 281/2019-249, takto:

Návrh žalobce na odklad právní moci rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. května 2020, č. j. 25 Co 281/2019-249, se zamítá.

Odůvodnění:

Dne 19. srpna 2020 byl Nejvyššímu soudu České republiky (dále již „Nejvyšší soud“) doručen návrh žalobce na odklad právní moci shora označeného rozsudku odvolacího soudu, proti kterému měl žalobce podat dovolání.

Z připojených příloh k tomuto návrhu se podává, že žalobce proti uvedenému rozsudku odvolacího soudu měl podat (prostřednictvím Okresního soudu v Havlíčkově Brodě) dovolání dne 13. července 2020, společně s návrhem na odklad právní moci téhož rozsudku odvolacího soudu. Kromě toho však žalobce samostatně – ještě před předložením procesního spisu soudem prvního stupně s podaným dovoláním Nejvyššímu soudu – podal návrh na odklad vykonatelnosti uvedeného rozsudku odvolacího soudu přímo Nejvyššímu soudu.

Vzhledem k tomu, že Nejvyššímu soudu nebyl dosud předmětným soudem prvního stupně předložen procesní spis s tvrzeným dovoláním žalobce, je třeba samostatně podaný návrh žalobce na odklad vykonatelnosti rozsudku odvolacího soudu považovat za předčasný, pročež nezbylo, než takový návrh zamítnout.

Jakmile bude Nejvyššímu soudu předložen procesní spis s tvrzeným dovoláním žalobce, jakož i v něm s obsaženým návrhem na odklad vykonatelnosti, respektive na odklad právní moci rozsudku odvolacího soudu, bude se Nejvyšší soud tímto návrhem zabývat ve smyslu § 243 o. s. ř.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 9. 2020

JUDr. Pavel Vrcha, MBA

předseda senátu