24 Cdo 784/2020Usnesení NS ze dne 23.04.2020

24 Cdo 784/2020-188

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D., a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Vrchy, MBA v právní věci žalobce J. H., narozeného dne XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Tomášem Matouškem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze, Baškirská č. 1404/1, proti žalovanému P. H., narozenému dne XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Vladimírem Kyselákem, advokátem se sídlem v Příbrami, Pražská č. 140, o zvýšení výživného, vedené u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 3 C 13/2018, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 28. listopadu 2019, č. j. 28 Co 286/2019-150, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání P. H. proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 28. 11. 2019, č. j. 28 Co 286/2019-150, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť bylo dovolání vzato zpět podáním ze dne 3. 3. 2020.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 4. 2020

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.

předseda senátu