24 Cdo 3260/2020Usnesení NS ze dne 10.12.2020

24 Cdo 3260/2020-261

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy, MBA, a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a JUDr. Mgr. Marka Del Favera, Ph.D., ve věci zemřelé M. Q., narozené dne XY, posledně bytem v XY (dříve XY), zastoupené opatrovnicí M. Č., advokátkou se sídlem v XY, za účasti navrhovatelky S. R., narozené dne XY, bytem v XY, o prohlášení za mrtvého, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 20 Nc 4050/2017, o dovolání navrhovatelky proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 6. srpna 2020, č. j. 13 Co 160/2020-240, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění

(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Krajský soud v Ústí nad Labem (dále jen „odvolací soud“) usnesením z dne 6. srpna 2020, č. j. 13 Co 160/2020-240, potvrdil usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem (dále jen „soud prvního stupně“) ze dne 15. června 2020, č. j. 20 Nc 4050/2017-226, kterým navrhovatelce nebylo přiznáno osvobození od soudního poplatku, a byla zamítnuta její žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu navrhovatelka podala dovolání, které však Nejvyšší soud - jako objektivně nepřípustné ve smyslu § 238 o. s. ř. - podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Vzhledem k tomu, že dovolání není podle § 238 odst. 1 písm. i) a j) o. s. ř. objektivně přípustné, není třeba zkoumat splnění podmínky povinného zastoupení navrhovatelky podle § 241b odst. 2) o. s. ř., ani se zabývat splněním dalších zákonem stanovených podmínek, za nichž lze dovolání věcně projednat.

O poplatkové povinnosti vzniklé v souvislosti s odmítnutím dovolání podle § 238 o. s. ř. [srov. § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů] rozhoduje soud prvního stupně (§ 3 odst. 1 věty první zákona o soudních poplatcích).

O náhradě nákladů řízení, včetně nákladů tohoto dovolacího řízení, bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí ve věci (§ 151 odst. 1 o. s. ř.)

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. 12. 2020

JUDr. Pavel Vrcha, MBA

předseda senátu