24 Cdo 2135/2020Usnesení NS ze dne 23.11.2020

24 Cdo 2135/2020-424

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Pavla Vrchy, MBA, a JUDr. Mgr. Marka Del Favera, Ph.D., ve věci nezletilého S. K., narozený dne XY, nezletilé AAAAA (pseudonym), narozená dne XY, a tehdy nezletilého BBBBB, narozený dne XY, všech bytem XY, všech zastoupených kolizním opatrovníkem Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí, se sídlem v Brně, Šilingrovo náměstí č. 3/4, dětí matky P. V., narozená dne XY, bytem XY, zastoupená Mgr. Alicí Hejzlarovou, LL.M., advokátkou se sídlem v Praze 1, Žitná č. 1575/49, a otce I. K., narozený dne XY, bytem XY, zastoupený JUDr. Uljanou Kurivčakovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Pařížská č. 127/20, o úpravu poměrů nezletilých dětí před a po rozvodu manželství rodičů, o úpravu styku a o návrzích matky na vydání předběžného opatření, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 50 P 167/2019, o dovolání otce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. února 2020, č. j. 17 Co 37/2020-267, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání otce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 2. 2020, č. j. 17 Co 37/2020-267, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť otec vzal své dovolání podáním ze dne 7. 10. 2020 v celém rozsahu zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 11. 2020

JUDr. Lubomír Ptáček Ph.D.

předseda senátu