22 Nd 177/2007Usnesení NS ze dne 26.06.2007

22 Nd 177/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci dědictví po F. R., vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 29 D 1543/2006, o návrhu dědiců: 1) M. V., a 2) V. R., na přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Šumperku, takto:

Projednání věci sp. zn. 29 D 1543/2006 Okresního soudu Plzeň-město se přikazuje z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Šumperku.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. června 2007

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu