22 Nd 169/2006Usnesení NS ze dne 04.10.2006

22 Nd 169/2006

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci dědictví po L. P., za účasti I. V., vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 D 1199/2006, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 27 D 1199/2006 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Trutnově.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. října 2006

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.

předseda senátu