22 Cdo 3249/2012Usnesení NS ze dne 18.11.2015

22 Cdo 3249/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Davidem Havlíkem ve věci žalobců: a) I. J., b) Ing. E. P., obou zastoupených JUDr. Ondřejem Kuchařem, advokátem se sídlem v Praze 1, Senovážné nám. 8/922, proti žalované obci Petrov, se sídlem úřadu v Petrově, Hlavní 30, IČO 00285218, zastoupené JUDr. Ivanou Kožíškovou, advokátkou se sídlem v Praze 6, Buzulucká 6, za účasti vedlejších účastníků na straně žalované 1) JUDr. Ing. J. S., CSc., 2) F. K., 3) H. K., z toho vedlejších účastníků 2) a 3) zastoupených vedlejším účastníkem 1) jako obecným zmocněncem, o vyklizení pozemku, vedené u Okresního soudu Praha – západ pod sp. zn. 10 C 134/2010, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 3. dubna 2012, č. j. 21 Co 462/2011-166, takto:

Záhlaví a výrok II. usnesení Nevyššího soudu ze dne 29. října 2014, č. j. 22 Cdo 3249/2012-213, se opravuje tak, že správné označení příjmení zástupkyně žalované zní „K.“.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že v záhlaví a ve výroku II. usnesení Nevyššího soudu ze dne 29. října 2014, č. j. 22 Cdo 3249/2012-213, došlo ke zjevné nesprávnosti, spočívající v chybném uvedení příjmení zástupkyně žalované „K.“ namísto správného „K.“, vydal dovolací soud podle § 164 a § 243b občanského soudního řádu toto opravné usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. listopadu 2015

Mgr. David Havlík

předseda senátu