22 Cdo 2026/2001Usnesení NS ze dne 11.12.2001

22 Cdo 2026/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce Z. P., zastoupeného advokátem, proti žalované M. K., zastoupené advokátem, o stanovení povinnosti pronajímatele odstranit závady v bytě, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 7 C 288/99, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 26. dubna 2001, č. j. 13 Co 171/2001-55, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni jako soud odvolací k odvolání žalované rozsudkem ze dne 26. dubna 2001, č. j. 13 Co 171/2001-55, změnil rozsudek Okresního soudu v Klatovech ze dne 1. listopadu 2000, č. j. 7 C 288/99-37, jímž žalované uložil, aby zajistila na vlastní náklady zateplení domu č. p. 594 v K. v souladu s ČSN 730540-2 čl. 3. 2. a po zateplení domu vymalovala byt žalobce č. 11 ve druhém podlaží tohoto domu s přídavkem prostředku BIOSTAB 21 F, a rozhodl o náhradě nákladů řízení, tak, že žalobu zamítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které podáním ze dne 25. října 2001 vzal zcela zpět.

Nejvyšší soud jako soud dovolací podle bodu 17. hlavy první části dvanácté zákona č. 30/2000 Sb. o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. (dále jen „OSŘ“).

S ohledem na dispozitivní úkon dovolatele – vzetí dovolání zpět dovolací soud dovolací řízení podle § 243b odst. 4 OSŘ zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení odpovídá §§ 243b odst. 4, 224 odst. 1 a 146 odst. 1 písm. c) OSŘ.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. prosince 2001

JUDr. František Balák, v.r.

předseda senátu