21 Nd 331/2015Usnesení NS ze dne 10.12.2015

21 Nd 331/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobce M. M., proti žalované D. M., zastoupené Mgr. Jindřichem Šimberským, advokátem se sídlem v Praze 5, Hořejší nábřeží č. 786/21, o vypořádání společného jmění manželů, o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti usnesení Okresního soudu v Nymburce ze dne 13. ledna 2009, č. j. 6 C 1389/2004-204, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 12 C 238/2010, takto:

I. Návrh žalobce na vyslovení neúčinnosti doručení usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15. června 2015 č. j. 21 Cdo 2092, 2276/2015-318 a námitka podjatosti soudkyně Nejvyššího soudu České republiky JUDr. Olgy Puškinové se odmítají.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Návrh žalobce na vyslovení neúčinnosti doručení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 6. 2015 č. j. 21 Cdo 2092, 2276/2015-318, kterým byl žalobce vyzván k zaplacení soudních poplatků za dovolání proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 23. 8. 2013 č. j. 25 Co 341/2013-190 a proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. 1. 2015 č. j. 25 Co 25/2015-289, ani námitka podjatosti soudkyně Nejvyššího soudu JUDr. Olgy Puškinové, obsažené v podání žalobce ze dne 21. 9. 2015 doručeném Nejvyššímu soudu dne 22. 9. 2015, nejsou přípustné, neboť byly uplatněny až po pravomocném skončení dovolacího řízení, které bylo usnesením Nejvyššího soudu ze dne 15. 7. 2015 č. j. 21 Cdo 2092, 2276/2015-320 (vydaným předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou) zastaveno; Nejvyšší soud České republiky je proto odmítl.

O náhradě nákladů tohoto řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť žalobce s ohledem na výsledek řízení na náhradu svých nákladů nemá právo a žalované žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. prosince 2015

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu