21 Nd 119/2002Usnesení NS ze dne 05.06.2002

21 Nd 119/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny ve věci dědictví po V. R., zemřelém dne 19. března 2001, za účasti 1) S. P., zastoupeného M. S., a 2) O. V., vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 59 D 685/2001, o návrhu S. P. na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 59 D 685/2001 se podle § 12 odst. 2 o. s. ř. přikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 3.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. června 2002

JUDr. Ljubomír Drápal,v.r.

předseda senátu