21 Cdo 612/2015Usnesení NS ze dne 11.03.2015

21 Cdo 612/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. v právní věci žalobce M. Š., zastoupeného JUDr. Miloslavem Boudysem, advokátem se sídlem v Praze 4, Budějovická č. 9, proti žalované České republice - Krajskému ředitelství policie Středočeského kraje se sídlem v Praze 5, Na Baních č. 1535, IČO 751 51 481, o neplatnost rozvázání pracovního poměru, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp.zn. 6 C 165/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. dubna 2014 č.j. 23 Co 414/2013-158, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):Stručné odůvodnění

Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14.4.2014 č.j. 23 Co 414/2013-158 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl, neboť v něm byl uplatněn jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. (dovolatel zpochybňuje skutková zjištění, na nichž odvolací soud založil svůj závěr o tom, že se žalobce dopustil zvlášť hrubého porušení pracovních povinností v případě provedení veřejné zakázky bez výběrového řízení, a nesouhlasí s hodnocením důkazů odvolacím soudem), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobce podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 11. března 2015

JUDr. Zdeněk Novotný

předseda senátu