21 Cdo 3783/2019Usnesení NS ze dne 17.02.2020

21 Cdo 3783/2019-549

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Mojmírem Putnou v právní věci žalobce P. F., narozeného dne XY, bytem v XY, zastoupeného Mgr. Davidem Vaníčkem, advokátem se sídlem v Brně, Hlinky č. 505/118, proti žalované Komerční bance a. s. se sídlem v Praze 1, Na Příkopě č. 969/33, IČO 45317054, zastoupené prof. JUDr. Miroslavem Bělinou, CSc., advokátem se sídlem v Praze 8, Pobřežní č. 370/4, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 16 C 157/2017, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. června 2019, č. j. 16 Co 71/2019-523, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 6. 2019, č. j. 16 Co 71/2019-523, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. zastavil, neboť dovolání bylo vzato zcela zpět.

Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. 2. 2020

JUDr. Mojmír Putna

předseda senátu